ក្រោយចូលឆ្នាំចិន Fan Bingbing និយាយថាខ្លួនឡើងគីឡូ

ចិន៖ រាជនីសម្រស់នាង Fan Bingbing និងមិត្តប្រុស Jerry Lee បានចំណាយវេលា យ៉ាងរីករាយ ជាមួយគ្នាក្នុងឱកាស ចូលឆ្នាំចិន ហើយថ្មីៗនេះ Bingbing បានបង្ហោះរូប មួយសន្លឹកនិង និយាយថាខ្លួនឡើងគីឡូ ។

ព័ត៌មានពីJayne star បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះថា តារាសម្តែងដ៏ ល្បីល្បាញវ័យ ៣៤ឆ្នាំ Fan Bingbing បានបង្ហោះរូបភាព ជាច្រើនសន្លឹកក្នុង Weibo ជាមួយមិត្តប្រុស Jerry Lee ដែលមានទាំងរូបថើបគ្នា ទៀតផងហើយក្នុងនោះ មានរូបភាពមួយសន្លឹក នាងសរសេរថា "Gaining weight! "មានន័យ “ថាឡើងទំងន់!” ហើយការសរសេរ បែបនេះមានអ្នកគាំទ្រ ជាច្រើនសរសេរ Comment ថា  Bingbing ប្រហែលញាំច្រើនពេក ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិន ៕

ក្រោយចូលឆ្នាំចិន Fan Bingbing និយាយថាខ្លួនឡើងគីឡូ