សម្តេច​ក្រឡាហោម បង្កើត​ក្រុមការងារ​តាមដាន​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook របស់​សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ​ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព

ភ្នំពេញ: ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ​២០៦៩ សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី​២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦ ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​តាមដាន​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook របស់​សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ។​

សម្តេច​ក្រឡាហោម បង្កើត​ក្រុមការងារ​តាមដាន​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook របស់​សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ​ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព

សម្តេច​ក្រឡាហោម បង្កើត​ក្រុមការងារ​តាមដាន​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook របស់​សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ​ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព