ទស្សនៈ មតិ ៖ «​យុទ្ធសាស្ត្រ​នយោបាយ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ដូចគ្នា តែ​ខុសគ្នា​»!?

​ជ័យ ចេស្តា​៖ នៅក្នុង​ការប្រកួតប្រជែង ការដឹកនាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅក្នុងពេល​ខាងមុខនេះ គេ​សង្កេតឃើញ​មាន​បក្សនយោបាយ នៅក្រៅ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ជាច្រើន​កំពុងតែ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​យក​សន្លឹកឆ្នោត​នា​ឆ្នាំ​២០១៨​ខាងមុខនេះ​។​