ស្នេហ៍​ក្រឡាប់ចាក់​កូនប្រុស​យក​ម្តាយ​ធ្វើជា​ប្រពន្ធ​

dnt-news : ​ ថ្វី​ត្បិត​តាម​ការកំណត់​របស់​ច្បាប់​កា​មេ​រ៉ូ​ន​វ័យ​រៀបការ​មនុស្ស​ស្រី​ត្រូវ​ចាប់ពី​អាយុ​១៥​ឆ្នាំ​ឡើងទៅ ហើយ​មនុស្ស​ប្រុស គឺ​ចាប់ពី​១៨​ឆ្នាំ​ឡើងទៅ ។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ប្រទេស​នេះ ប្រពៃណី​ឆាប់​រៀបការ​នៅតែ​កើត​ឡើងជា​ប្រក្រតី គ្មានអ្វី​គួរឱ្យ​ចម្លែក ។​នៅក្នុង​ប្រទេស​នេះ គឺ​ក្មេង​អាយុ​២​ឆ្នាំ​ត្រ