ស្តាប់ រស់ សេរី​សុទ្ធា ច្រៀង​បទ Guantanamera របស់​គុយបា

ភូមិពាម​៖​អ្នកឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​សួរ​រកមូល​ហេតុ​ចម្លង​ ​ឯក្រសួង​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​