បុរស​គ្មាន​លលា​ដ៏​ក្បាល​មានសង្ឃឹម​បន្ទាប់ពី​វះកាត់

dnt-news : ​បុរស​វ័យ​២៦​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ស្ទី​វេន​ភ្លក ត្រូវបាន​កំលោះ ជេ​ក ហុក​អាយុ​១៦​ឆ្នាំ​វាយប្រហារ​យ៉ាងខ្លាំង​ធ្វើឱ្យ​បាក់​លលាដ៍ក្បាល​មួយផ្នែក​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ ក្រុមគ្រូពេទ្យ​វះកាត់​បាន​ដុតដៃដុតជើង​ជួយ​បុរសរងគ្រោះ​ដោយ​យក​បន្ទះ “ Titanium Plate ”​ដាក់ជំនួស​ក​នែ្ល​ង​ដែល​បាក់ និង​ធ្វើការ​សេ្ក