ក្រុមបាល់ទះវិសាខា ចាញ់ក្រុមបាល់ទះ កំពង់ចាម ៣សិតទល់ ១ សិតពានLeo Cup

ភ្នំពេញ៖ នាល្ងាចថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ការប្រកួតកីឡាបាល់ទះពានរង្វាន់ ស្រាបៀរ លីអូ លើកទី៥ ឆ្នាំ២០១៦ (Leo Cup National Volleyball 2016) ក្រុមបាល់ទះកំពង់ចាម បានប្រកួចាញ់ ក្រុមបាល់ ទះវិសាខា ក្នុងលទ្ធផល បច្ចេកទេស ៣សិត ទល់នឹង ១សិត នៅក្នុងវិមាននៃ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ។

សម្រាប់ការប្រកួត Leo Cup National Volleyball 2016 នៅមណ្ឌលភ្នំពេញ មាន៤ ប្រកួតកាលម្សិញមិញ រកបាន៤ក្រុមដែលមាន ៣ពិន្ទុ នៅថ្ងៃបើក ឆាក ហើយគឺក្រុមបាល់ទះ កំពង់ចាមបានប្រកួចាញ់ ក្រុមបាល់ទះវិសាខា ក្នុងលទ្ធផលបច្ចេកទេស ៣សិត ទល់នឹង ១សិត ១៨-២៥ ,២០-២៥,២៦-២៤ និង១៣-២៥ រីឯក្រុមបាល់ទះ ស្នងឬស្សី ចាញ់ក្រុមបាល់ទះព្រែកឯង ក្នុងលទ្ធផលបច្ចេកទេស ៣សិតទល់នឹង១សិត ២០-២៥ ,២២-២៥,២៥-១៩ និង១៨-២៥។

ចំណែកក្រុមបាល់ទះបុរីកីឡា ប្រកួតឈ្នះក្រុមបាល់ទះPSE ក្នុងលទ្ធផលបច្ចេកទេស ៣សិត ទល់នឹង ១សិត ២០-២៥ ,២៥-១១,២៥-១៥ និង២៥-១៤ និងក្រុមបាល់ទះយុវជន សាមគ្គី ចាញ់ក្រុមបាល់ទះសមាគមនិស្សិត ក្នុងលទ្ធផលបច្ចេកទេស ៣សិត ទល់នឹង០ ១០-២៥ ,២៥-២៧ និង២០-២៥៕

ក្រុមបាល់ទះវិសាខា ចាញ់ក្រុមបាល់ទះ កំពង់ចាម ៣សិតទល់ ១ សិតពានLeo Cup

ក្រុមបាល់ទះវិសាខា ចាញ់ក្រុមបាល់ទះ កំពង់ចាម ៣សិតទល់ ១ សិតពានLeo Cup

ក្រុមបាល់ទះវិសាខា ចាញ់ក្រុមបាល់ទះ កំពង់ចាម ៣សិតទល់ ១ សិតពានLeo Cup