រូបថតដ៏មានអត្ថន័យ កម្ពុជា-ថៃ ចំណងមិត្តភាពចិញ្ចាចចិញ្ចែង

រូបថតដ៏មានអត្ថន័យ កម្ពុជា-ថៃ ចំណងមិត្តភាពចិញ្ចាចចិញ្ចែង

សម្តេចព្រះថេពរតនារ៉ាច សយ៉ាមបរមរ៉ាចកុមារី បានចូលបង្គំគាល់ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ នាប្រាសាទខេមរិន្ទ ក្នុងបរមរាជវាំង ឱកាសដែលស្តេចយាង​ ទស្សនកិច្ចកម្ពុជាពីថ្ងៃទី ២៣-២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ តាមការបង្គំទូលយាងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៕

រូបថតដ៏មានអត្ថន័យ កម្ពុជា-ថៃ ចំណងមិត្តភាពចិញ្ចាចចិញ្ចែង

រូបថតដ៏មានអត្ថន័យ កម្ពុជា-ថៃ ចំណងមិត្តភាពចិញ្ចាចចិញ្ចែង

រូបថតដ៏មានអត្ថន័យ កម្ពុជា-ថៃ ចំណងមិត្តភាពចិញ្ចាចចិញ្ចែង

Related