សហគមន៍​ជនជាតិភាគតិច​ជាង​៤០០ មានតែ​១១​ប៉ុណ្ណោះ​ដែលមាន​ដី​ចុះបញ្ជី​ផ្លូវការ​

ប្តី​ប្រពន្ធ​មួយគូ​វ័យ​ជាង ៥០ ឆ្នាំ ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ទាំង​មិន​អស់ចិត្ត​ភូមិពាម​៖​អ្នកឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​សួរ​រកមូល​ហេតុ​ចម្លង​ ​ឯក្រសួង​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​