វិភាគ​៖ «​ពេទ្យ​ស្រុក​ខ្មែរ និង​ពេទ្យ​ស្រុក​គេ​»!

​ជ័យ ចេស្តា​៖ លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត តាន់ គីម​ម៉េង អនុប្រធាន​អង្គការ​ក្តីសង្ឃឹម​កម្ពុជា នៃ​មន្ទី​ពេទ្យ ព្រះសីហនុ ធ្លាប់បាន​មានប្រសាសន៍ថា កត្តា​ដែល​ប្រៀបធៀប​គុណភាព​សមត្ថភាព​ពេទ្យ​ស្រុក​ខ្មែរ និង​ស្រុក​គេ​ព្រមទាំង​ទំនោរ​អ្នកជំងឺ​ខ្មែរ​មាន​ទំនុកចិត្ត និង​ចូលចិត្ត​ទៅ​ព្យាបាល​ស្រុក​គេ​នោះ​បណ្តាលមកពី គុណភាព​នៃ​ឧ