ចង់ដឹងទេថា តើមានអ្វីផ្សេងទៀត ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ នៅលើវានាចម្បំាងកងទ័ពចិន

ភ្នំពេញ៖ លោកអ្នកពិតជាចង់ដឹងហើយ ថាតើមានអ្វីផ្សេងទៀត ក្រៅពីជំនួបពិភាក្សាការងារ និងការជម្រុញ ក្នុងការពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ វិស័យយោធារវាងកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា-ចិន ខណៈដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅលើនាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពរំដោះ ប្រជាជនចិន។

បើតាមបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក របស់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បានបង្ហាញថា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច នាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពរំដោះ ប្រជាជនចិនលើកនេះ យើងបានផ្លាស់ប្ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍រវាងគ្នា និងពិសាបាយសាមគ្គីលើនាវា ETG 573 ព្រមទាំងកងទ័ព យើងបានជូនផ្លែឈើមួយចំនួន ដល់កងនាវា នៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន៕

ចង់ដឹងទេថា តើមានអ្វីផ្សេងទៀត ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ នៅលើវានាចម្បំាងកងទ័ពចិន

ចង់ដឹងទេថា តើមានអ្វីផ្សេងទៀត ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ នៅលើវានាចម្បំាងកងទ័ពចិន

ចង់ដឹងទេថា តើមានអ្វីផ្សេងទៀត ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ នៅលើវានាចម្បំាងកងទ័ពចិន

ចង់ដឹងទេថា តើមានអ្វីផ្សេងទៀត ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ នៅលើវានាចម្បំាងកងទ័ពចិន

ចង់ដឹងទេថា តើមានអ្វីផ្សេងទៀត ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ នៅលើវានាចម្បំាងកងទ័ពចិន