គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ត្នោត​ថ្លៃ​ដូច​បេង នាងនួន

dnt-news : ​ ដើមត្នោត​ជា​រុក្ខជាតិ​មួយ​ប្រភេទ ដែលមាន​ដុះ​យ៉ាងច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ ដើមត្នោត​មាន​ដើម​ធំ​ត្រង់​ខ្ពស់ ដែលមាន​កម្ពស់​អាចរ​ហូត​ដល់​១០​ម៉ែត្រ​ហើយ ស្លឹក​របស់​វា ស្ថិតនៅ​កំពូល​ដើម មាន​រាង​ដូច​ផ្លិត​ធំៗ​រឹង និង​មាន​ផ្លែ​ជាច្រើន​ក្នុង​ធ្លាយ​របស់​វា ។ រុក្ខជាតិ​ប្រភេទ​ន