ប្រធានគណបក្ស យុវជនកម្ពុជា នឹងចុះទៅ ជួបសកម្មជនCNRP១៥នាក់នៅ ពន្ធនាគារព្រៃស

ភ្នំពេញ៖លោក ពេជ្រ ស្រស់ នឹងដឹកនាំ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ នៃគណបក្សយុវជនកម្ពុជា ចុះសួរសុខទុក្ខ ទណ្ឌិត១៥នាក់ ដែលជាសមាជិកគណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ស្អែកនេះ នៅម៉ោង៩ព្រឹកព្រឹក ។

ការចុះទៅរបស់លោកនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអនុញ្ញាតនៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ កុម្ភៈ ក្រោយពីលោកបានដាក់ សំណើរសុំជួបអស់រយៈពេល ជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះ។

ក្រោយពីទទួលដំណឹងថា លោក ពេជ្រ ស្រស់ នឹងចុះទៅសួរសុខទុក្ខនោះ លោកមាជ សុវណ្ណារា ក៏បានធ្វើការបដិសេធផងដែរ ចំពោះព័ត៌មានថា ចុះទៅជួបក្រុមរបស់លោក ប៉ុន្តែលោកពេជ្រ ស្រស់នៅតែជំនៈចុះទៅទៀត៕

ប្រធានគណបក្ស យុវជនកម្ពុជា នឹងចុះទៅ ជួបសកម្មជនCNRP១៥នាក់នៅ ពន្ធនាគារព្រៃស

ប្រធានគណបក្ស យុវជនកម្ពុជា នឹងចុះទៅ ជួបសកម្មជនCNRP១៥នាក់នៅ ពន្ធនាគារព្រៃស