បាត់ក្មេងស្រីម្នាក់ វ័យ១៣ឆ្នាំ នៅខណ្ឌមានជ័យ សង្ស័យមានគេចាប់

ភ្នំពេញ៖ កម្លាំងកងរាជអាវុធ ហត្ថខណ្ឌមានជ័យ បាននិងបន្តសហការស្រាវជ្រាេះ ចំពោះសំណុំរឿង បាត់ក្មេងស្រីម្នាក់វ័យ១៣ឆ្នាំ ក្រោយពីមានពាក្យបណ្តឹង របស់ ក្រុមគ្រួសារ ដែលរស់នៅខណ្ឌមានជ័យ។
បើតាមមន្ត្រីអាវុធហត្ថ បានអោយដឹងថា សូមគោរព រាយការណ៍ នៅម៉ោង១៥៖០០នាទី ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ កម្លាំងអាវុធហត្ថ ខណ្ឌមានជ័យ សហការ ជាមួយអាវុធហត្ថរាជធានី បានចុះ ឆែករក ក្មេងស្រីអាយុ១៣ឆ្នាំ រៀននៅសាលាប៊េលធី ផ្សារដើមថ្កូវ។

តាមរយៈ បណ្តឹង របស់ក្រុមគ្រួសារ បានអោយដឹងថា កូនរបស់គាត់ ឈ្មោះ កី សុខាលីតា អាយុ ១៣ឆ្នាំ រៀននៅសាលាប៊េលធីផ្សារដើមថ្កូវ បានបាត់ នៅម៉ោង ៨៖០០នាទី ព្រឹក ហើយបានទូរស័ព្ទ មកម្តាយ ប្រាប់ថា ជួយកូនផង  បន្ទាប់មកទៀត ក៏ទូរស័ព្ទលេងចូលតាមរយៈ GPS. បានបង្ហាញថា នៅផ្ទះលេខ D9E ភូមិទ្រា ។ កម្លាំងបានចុះពិនិត្យ ដល់ទីតាំងផ្ទះនេះ ឃើញថារកមិនឃើញទេ៕

បាត់ក្មេងស្រីម្នាក់ វ័យ១៣ឆ្នាំ នៅខណ្ឌមានជ័យ សង្ស័យមានគេចាប់

បាត់ក្មេងស្រីម្នាក់ វ័យ១៣ឆ្នាំ នៅខណ្ឌមានជ័យ សង្ស័យមានគេចាប់

បាត់ក្មេងស្រីម្នាក់ វ័យ១៣ឆ្នាំ នៅខណ្ឌមានជ័យ សង្ស័យមានគេចាប់

បាត់ក្មេងស្រីម្នាក់ វ័យ១៣ឆ្នាំ នៅខណ្ឌមានជ័យ សង្ស័យមានគេចាប់