តេជោ សែន៖ ទីក្រុងរីកចម្រើន និងមានជីវភាពរស់នៅ កាន់តែធូរធារប្រសើរឡើង គឺនៅក្រោមម្លប់សន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ (Video)

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសរសេរនៅក្នុង បណ្ដាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុក របស់សម្ដេចថា ទីក្រុងរីកចម្រើន ប្រជាពលរដ្ឋមានការងារ និងមានជីវភាពរស់នៅ កាន់តែធូរធារប្រសើរឡើង នៅក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាព នឹងអភិវឌ្ឍន៍។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺជាប្រមុខដឹកនាំ ដែលបានផ្តល់នូវ សុខសន្តិភាព និងឱកាសគ្រប់យ៉ាង ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីទទួលបាននូវផល ប្រយោជន៌ពីសង្គមជាតិ៕

សូមទស្សនាវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ៖

Video: ទិដ្ឋភាពទីក្រុងតាខ្មៅក្រោមម្លប់សន្តិភាព

ទីក្រុងរីកចម្រើន ប្រជាពលរដ្ឋមានការងារ និងមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែធូរធារប្រសើរឡើ នៅក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាព នឹងអភិវឌ្ឍន៍។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺជាប្រមុខដឹកនាំដែលបានផ្តល់នូវសុខសន្តិភាព និងឱកាសគ្រប់យ៉ាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីទទួលបាននូវផលប្រយោជន៌ពីសង្គមជាតិ៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Wednesday, February 24, 2016

តេជោ សែន៖ ទីក្រុងរីកចម្រើន និងមានជីវភាពរស់នៅ កាន់តែធូរធារប្រសើរឡើង គឺនៅក្រោមម្លប់សន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ (Video)