បន្លែ​បៃតង​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​អ្នក​ទឹកនោមផ្អែម​

dnt-news : ​ការសិក្សារ​ថ្មី​បាន​រកឃើញថា ការប្រឈមមុខ​ខ្ពស់​ចំពោះ​ជំងឺ​ទឹក​មោ​ម​ផ្អែម​មានការ​ថយចុះ ប្រសិនបើ​អ្នក​បាន​ទទួលទាន​បន្លែ​បៃតង ក្នុង​បរិមាណ​ច្រើន ។ ការសិក្សារ​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​នេះ បានធ្វើ​ចំពោះ​មនុស្ស​ប្រហែល ១០០០០​ម៉ឺន​នាក់​អាយុ​ចន្លោះ​ពី​៣០​ឆ្នាំ ទៅ​៧៥​ឆ្នាំ​នៅ​អាមេរិក ចិន និង ហ្វាំ​ង​ឡង់