យាយ យ៉យ ៖ កំប្លែង​ជា​ជីវិត​របស់ខ្ញុំ​

dnt-news : ​អ្នកស្រី នួន សារី វ័យ​៦០​ឆ្នាំ ហៅ​យាយ​យ៉យ រៀបរាប់ថា ការលេង​កំប្លែង​គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ជីវិត​របស់ខ្ញុំ​ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​ពេញ​ចិត្តនឹង​ការងារ​នេះដែរ ពីព្រោះ​វា​ហាក់ដូចជា​ការធ្វើ​បុណ្យ​អ៊ីចឹង​ដោយ​អាចធ្វើ​ទស្សនិកជន​សើច​សប្បាយ​បំភ្លេច​អស់​ទុក្ខ​កង្វល់​និង​ជួយ​បង្កើន​អាយុ​ទៀតផង ។