តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម


តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

គេហទំព័រ allkpop បាន​បង្ហាញ​តារា​ប្រុស​១០​រូប​ដែល​មាន​មុខមាត់ ​និង​រាង​សង្ហា​ជាង​គេ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​របស់​ពួក​គេ។ តារា​ប្រុស​ទាំង​នេះ​មិន​ត្រឹម​តែ​លេចធ្លោ​តែ​នៅ​ក្នុង​ក្រុមទេ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​ក៏​ត្រូវ​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​ប្រុស​ស្អាត​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​សិល្បៈ​កូរ៉េ​ផង​ដែរ។ ចង់​ដឹង​មាន​នរណា​ខ្លះ​សូម​មើល​ខាង​ក្រោម៖

 

១. Eric ក្រុម SHINWHA

 

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

២.Nichkhun ក្រុម 2PM

 

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

៣. Jonghyun ក្រុម CNBLUE

 

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

៤. Siwan ក្រុម ZE:A

 

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

៥​. Sungjae ក្រុម BTOB

 

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

៦. Doojoon ក្រុម B2ST

 

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

៧. Siwon ក្រុម Super Junior

 

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

៨.​ Jaejoong ក្រុម JYJ

 

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

៩. L ក្រុម INFINITE

 

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

១០. T.O.P ក្រុម BIGBANG

 

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

ចុចអាន៖តារា​ស្រី​កូរ៉េ​៧​នាក់ ទោះ​មើល​ពី​ចំហៀង​សម្រស់​នៅ​ស្អាត​ដាច់គេ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ allkpop ​​​​

តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម