សុខ ខឿន រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​ធា​នាគា​ប្រែចិត្ត​ដើរ​ទិញ​ផ្កាត្នោត​ឈ្មោល ធ្វើ​ទឹកតែ​លក់​

dnt-news : នៅពេលដែលអ្នកពិសារទឹក​ «តែ» តែងតែ​ជួបប្រទះ​នូវ​រសជាតិ និង​ក្លិនក្រអូប​ប្លែកៗ​ពីគ្នា ហើយ​គេ​រមែង​នឹកភ្នក​ទៅដល់​ពិភព​នៃ​ចម្ការ «​តែ​» នៅតាម​បណ្តា​ខេត្ត​មួយចំនួន​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​និស្សិត​ម្នាក់នេះ​មិនបាន​យក​ស្លឹក​តែ​មក​ផលិត​ឲ្យ​ទៅជា​តែ​នោះទេ គេ​បែរជាយក​ផ្កាត្នោត​ឈ្មោល​មក​ច