អ៊ឹម ជីវ៉ា ពី​ក្មេង​បេះ​បន្លែ​ក្លាយជា​ម្ចាស់​ក្លឹប​សិល្បៈ​

dnt-news : ​ ពាក្យ​ថា​“​តស៊ូ​ព្យាយាម​គង់​បានសម្រេច​” ទើប​ធ្វើឱ្យ​យុវជន​រូបនេះ​តាំងចិត្ត និង​ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវ​ពាក្យ​មួ​យួ​ឃ្លា​នេះ​រហូត​ធ្វើ​ឱ្យគេ​មាន​មហិច្ឆតា​ឈានទៅដល់​គោលដៅ​មួយ​ដែល​បាន​ប៉ងប្រាថ្នា​តាំងពី​ខ្លួន​នៅ​ជា​កុមារភាព​មកម្ល៉េះ ។ បើទោះជា​ស្ថានភាព​គ្រួសារ​ស្ថិតនៅក្នុង​ភាពក្រីក្រ​រស់នៅ​តា