នាង Ryu Hye Young បង្អួតសក់ភ្លឺរលោង លើទស្សនាវដ្តី Marie Claire

កូរ៉េ៖ តារាសម្តែងវ័យ២២ឆ្នាំនាង Ryu Hye Young បង្ហាញសម្រស់សក់ ដ៏ភ្លឺរលោងរបស់នាង លើទស្សនាវដ្តី Marie Claire ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល បំប៉នសក់ម៉ាក Dove ។

ព័ត៌មានពី Korea Times បានឲ្យដឹងនៅ ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះថា ជាមួយផលិតផល បំប៉នសក់ម៉ាក Dove តារាសម្តែងនាង Ryu Hye Young បានបង្ហាញស្ទីលខុសៗ គ្នានិងភាពទាក់ទាញ របស់នាង ជាមួយរូបភាព ៣ សន្លឹកបង្ហាញម៉ូដសក់ដ៏លោងស្អាត លើទស្សនាវដ្តី Marie Claire សម្រាប់ខែមិនាខាងមុខនេះ ៕

ទស្សនារូបភាពជាមួយLooking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

នាង Ryu Hye Young បង្អួតសក់ភ្លឺរលោង លើទស្សនាវដ្តី Marie Claire

នាង Ryu Hye Young បង្អួតសក់ភ្លឺរលោង លើទស្សនាវដ្តី Marie Claire

នាង Ryu Hye Young បង្អួតសក់ភ្លឺរលោង លើទស្សនាវដ្តី Marie Claire