ធ្លាយថា iPhone 5se នឹងចេញនៅ ខែមីនាខាងមុខ

ស្មាតហ្វូនដែលមានអេក្រង់ ៤អ៊ីញ របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងបង្ហាញស្មាតហ្វូនចុងក្រោយ  iPhone 5se ។

យោងតាម 9to5Mac  បានបង្ហាញពីគំរូមួយ ដែលមានភាពស្រដៀងទៅនឹង iPhone 5 និង 5s  ដោយ ម៉ូដែលថ្មី ដែលកំពុងចរចាមអារ៉ាមនេះ គឺប៊ូតុង ថាមពល ឬចុចបិទបើក ត្រូវបានប្តូរពីផ្នែកខាងលើ មកកាន់ចំហៀងផ្នែក ខាងស្តាំ ដែលផ្ទុយនិង គន្លឹះចុចបន្ថយ និងតំឡើង សំឡេង ។

iPhone 5se បើតាមព័ត៌មានបឋមថា នឹងបង្ហាញនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា  ដោយមានទំហំ១៦ជីហ្គាបាយ និង ៦៤ជីហ្គាបាយ ហើយតម្លៃវិញ មានតម្លៃ ដូចទៅនឹង iPhone 5S ៕

ធ្លាយថា iPhone 5se នឹងចេញនៅ ខែមីនាខាងមុខ

ធ្លាយថា iPhone 5se នឹងចេញនៅ ខែមីនាខាងមុខ

ធ្លាយថា iPhone 5se នឹងចេញនៅ ខែមីនាខាងមុខ

ធ្លាយថា iPhone 5se នឹងចេញនៅ ខែមីនាខាងមុខ