ក្រសួងការបរទេស បដិសេធទំាងស្រុកដាច់ខាត ចំពោះសារព័ត៌មាន ខ្មែរថែមស៍ ចោទប្រកាន់ថា មានករណីពុករលួយ ក្នុងការចេញលិខិតឆ្លងដែន ឲ្យពលករចំណាកស្រុក ទៅកូរ៉េខាងត្បូង

ក្រសួងការបរទេស បដិសេធទំាងស្រុកដាច់ខាត ចំពោះសារព័ត៌មាន ខ្មែរថែមស៍ ចោទប្រកាន់ថា មានករណីពុករលួយ ក្នុងការចេញលិខិតឆ្លងដែន ឲ្យពលករចំណាកស្រុក ទៅកូរ៉េខាងត្បូង

ក្រសួងការបរទេស បដិសេធទំាងស្រុកដាច់ខាត ចំពោះសារព័ត៌មាន ខ្មែរថែមស៍ ចោទប្រកាន់ថា មានករណីពុករលួយ ក្នុងការចេញលិខិតឆ្លងដែន ឲ្យពលករចំណាកស្រុក ទៅកូរ៉េខាងត្បូង

  • ក្រសួងការបរទេស បដិសេធទំាងស្រុកដាច់ខាត ចំពោះសារព័ត៌មាន ខ្មែរថែមស៍ ចោទប្រកាន់ថា មានករណីពុករលួយ ក្នុងការចេញលិខិតឆ្លងដែន ឲ្យពលករចំណាកស្រុក ទៅកូរ៉េខាងត្បូង已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/25  Category:ក្នុងស្រុក