ហេតុអ្វី​បានជា​ហាង​លក់​ស្បែកជើង​មិន​ព្រម​ចងខ្សែ​ស្បែកជើង​ថ្មីៗ​ទុក​មុន​ឲ្យ​ហើយ​?

dnt-news : ​មូលហេតុ​ដែល​ហាង​លក់​ស្បែកជើង​មិន​ព្រម​ចងខ្សែ​ស្បែកជើង​ថ្មីៗ​ទុក​ឲ្យ​ហើយ​នោះ អាច​ដោយសារតែ​៖ ​ ​ហេតុផល​ទី​១៖ ការ​ចងខ្សែ​ស្បែកជើង​ថ្មីៗ​នោះ​ត្រូវ​ប្រើ​មនុស្ស​ច្រើន​នាក់ ព្រោះ​មិនអាច​ធ្វើ​ដោយ​គ្រឿងចក្រ​បានទេ បើ​ហាង​លក់​ស្បែកជើង​ត្រូវ​ចងខ្សែ​ស្បែកជើង​ថ្មី​គ្រប់​គូ​ទាំងអស់ ទុក​ឲ្យ​ហើយ​មុន​នោះ​