​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវ​ដល់​បណ្តាល​ក្រុម ហ៊ុន​មួយចំនួន កុំ​បំពាន​ឬ​កេងចំណេញ​យក​ចំណីផ្លូវ​សាធារណៈ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​

ភ្នំពេញ: ​ការវិនិយោគ​ផ្នែក​សំណង់​ទូទៅ​រួមទាំង Hotel, Condo, Apartment, សាលារៀន ផ្សារ​ទំនើប Malls និង​ក្លឹប​កំសាន្ត​នានា​នៅ​ទូទាំង​រាជធានី​ភ្នំពេញ គឺ​កំពុង​រីកដុះដាល​ស្ទើរ​គ្រប់​ទីកន្លែង​។​

​ទន្ទឹមនឹង​ការសាងសង់ គឺ​ក្រុមហ៊ុន​ទោះបី​តូច ឬ​ធំ​ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​សុវត្ថិ​ភាពជា​ចម្បង​។ រាល់​នូវ​ការសាងសង់​គឺ​ត្រូវតែ​មានច្បាប់​អនុញ្ញាត​ត្រឹមត្រូវ ហើ​គោរព​តាម​គោលការណ៍​សំណង់ និង​មាន​គុណភាព​ដែល​ជាទី​ទុកចិត្ត​របស់​ពលរដ្ឋ​។​

​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ យើង​សង្កេតឃើញ​មាន​សំណង់​តូចធំ​មួយចំនួន គឺ​ធ្វើ​ចូលចិត្ត​តែ​រីក​លយ​ចេញមក​ខាងក្រៅ​លើ​ចំណី​ដី​សាធារណៈ ហើយ​គិតថា​នឹង​បាន​រួច​ពី​សំណាញ់​ច្បាប់​។ ដើម្បី​ចៀសវាង​ការរុះ​រើចេញ​នៅក្នុងពេល​ពាក់កណ្តាល​សាងសង់​អាគារ គឺ​សូម​បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន​នានា​យកចិត្តទុកដាក់ កុំ​បំពារបំពាន​ឬ​កេងចំណេញ​យក​ចំណីផ្លូវ​សាធារណៈ​ធ្វើជា​របស់​ផង​ខ្លួន​។ នាំគ្នា​គោរព​ច្បាប់​អោយបាន​ល្អ​ត្រឹម​ន​ត្រូវ បើទោះបី​ពេលមុន ឬ​ពេលនេះ​បាន​រួច​ផុតពី​សំណាញ់​ច្បាប់ តែ​នៅពេល​មួយ​នោះ​នឹង​ទទួល​ទោសពិន័យ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ថែមទៀត​៕​

​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវ​ដល់​បណ្តាល​ក្រុម ហ៊ុន​មួយចំនួន កុំ​បំពាន​ឬ​កេងចំណេញ​យក​ចំណីផ្លូវ​សាធារណៈ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​

​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវ​ដល់​បណ្តាល​ក្រុម ហ៊ុន​មួយចំនួន កុំ​បំពាន​ឬ​កេងចំណេញ​យក​ចំណីផ្លូវ​សាធារណៈ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​

​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវ​ដល់​បណ្តាល​ក្រុម ហ៊ុន​មួយចំនួន កុំ​បំពាន​ឬ​កេងចំណេញ​យក​ចំណីផ្លូវ​សាធារណៈ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​