ស្ទឹងស្ទោង រីងស្ងួត ធ្វើឲ្យខ្វះខាតទឹក សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពខ្វះខាតទឹក សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយសារតែស្ទឹងស្ទោង រីងខះស្ងួត នៅរដូវប្រាំង ដែលស្ថិតនៅស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ។

យោងតាមគេហទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បានឲ្យដឹងថា “ក្រោយពេល សាងសង់រួច គម្រោងនេះនឹងផ្តល់ទឹកស្រោចស្រពលើដីស្រែវស្សា ៣០.០០០ ហិកតា ស្រូវប្រាំង ៦.០០០ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំមួយចំនួនទៀត។ ក្រោយពេលក្រសួង អនុវត្តគម្រោង នេះរួចរាល់ជាស្ថាពរ” ៕

ស្ទឹងស្ទោង រីងស្ងួត ធ្វើឲ្យខ្វះខាតទឹក សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃ

ស្ទឹងស្ទោង រីងស្ងួត ធ្វើឲ្យខ្វះខាតទឹក សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃ

ស្ទឹងស្ទោង រីងស្ងួត ធ្វើឲ្យខ្វះខាតទឹក សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃ