សម្ដេចតេជោ នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រជុំ បូកសរុបការងារ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីស្ត្រី នាវិមានសន្តិភាព

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសរសេរក្នុង ហ្វេសប៊ុករបស់ សម្ដេចថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញជា អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីប្រជុំបូកសរុប ការងារក្រុមប្រឹក្សា ជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រី ដែលកម្មវិធីនេះនឹង ចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៣៖៣០នាទី នាវិមានសន្តិភាព រាជធានីភ្នំពេញ ៕

សម្ដេចតេជោ នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រជុំ បូកសរុបការងារ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីស្ត្រី នាវិមានសន្តិភាព

សម្ដេចតេជោ នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រជុំ បូកសរុបការងារ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីស្ត្រី នាវិមានសន្តិភាព

សម្ដេចតេជោ នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រជុំ បូកសរុបការងារ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីស្ត្រី នាវិមានសន្តិភាព

សម្ដេចតេជោ នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រជុំ បូកសរុបការងារ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីស្ត្រី នាវិមានសន្តិភាព

សម្ដេចតេជោ នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រជុំ បូកសរុបការងារ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីស្ត្រី នាវិមានសន្តិភាព

សម្ដេចតេជោ នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រជុំ បូកសរុបការងារ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីស្ត្រី នាវិមានសន្តិភាព