ក្រសួងការងារ សម្រេចបង្កើត គណៈកម្មការរៀបចំ កម្មវិធីប្រឡងជើងរើស កម្មករ កម្មការិនី សម្រស់ឯក ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញ៖ នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការបង្កើត គណៈកម្មការរៀបចំ កម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើស កម្មករ កម្មការិនី ដែលមានសម្រស់ឯក ប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមានលោក អ៊ិត សំហេង ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ជាប្រធានគណៈកម្មការ។

យោងតាមសេចក្ដីសម្រេច របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ដែលមជ្ឈមណ្ឌល ព័ត៌មានដើមអម្ពិល ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នេះបន្ដទៀតថា គណៈកម្មការនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីរៀបចំ កម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើស កម្មករ កម្មការិនី នៅទូទាំងប្រទេស ដែលមាន សម្រស់ឯក ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោម៕

ក្រសួងការងារ សម្រេចបង្កើត គណៈកម្មការរៀបចំ កម្មវិធីប្រឡងជើងរើស កម្មករ កម្មការិនី សម្រស់ឯក ឆ្នាំ២០១៦

ក្រសួងការងារ សម្រេចបង្កើត គណៈកម្មការរៀបចំ កម្មវិធីប្រឡងជើងរើស កម្មករ កម្មការិនី សម្រស់ឯក ឆ្នាំ២០១៦

ក្រសួងការងារ សម្រេចបង្កើត គណៈកម្មការរៀបចំ កម្មវិធីប្រឡងជើងរើស កម្មករ កម្មការិនី សម្រស់ឯក ឆ្នាំ២០១៦