ត្រសក់​ជួយ​បំបាត់​អាការ​ហើម​ត្របកភ្នែក

​dnt-news : ​ប្រសិនបើ​ពេលណា​មួយ​អ្នក​គេង​ជ្រុល ឬ​ជួប​រឿង​ទុក្ខសោក​សង្រេង​រហូត​បង្ហូ​រ​ទឹកភ្នែក​ដល់​ហើម​ភ្នែក ឬ​ត្របកភ្នែក​នោះ យើង​ណែនាំ​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​វត្ថុធាតុដើម​ពី​ធម្មជាតិ​គឺ ផ្លែ​ត្រសក់​។​