ព្រីម លីហ្សា បើ​ចង់​ឲ្យ​នាង​លេង​ក្តៅ​សាច់ ទាល់តែ​ត្រូវ​ថ្លៃ​

dnt-news : ​កាលពី​ចុងឆ្នាំ​២០១៥​កន្លងទៅនេះ​កញ្ញា ព្រីម លីហ្សា​បានប្រកាសថា ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១៦ នាង​នឹង​ងាក​មក​ចាប់​ការងារ​សិល្បៈ​នៅក្នុង​ស្រុក​ឲ្យ​បាន​ច្រើនជាង​ឆ្នាំកន្លងមក​។ ពិសេស​គឺ​នាង​ចង់​ផ្តោតទៅលើ​ការសម្តែង​ភាពយន្ត​នៅក្នុង​ស្រុក​តែម្តង​ដោយ​នាង​អះអាងថា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​នាង​នឹង​បង្ហាញ