ដឹក​ទំនិញ​ដាក់​ជញ្ជីង​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​មុន​ឆ្លងស្ពាន​អ្នក​លឿង​

Doliprane TVC

​វា​ជា​រឿង​មួយ​ដែល​គេ​ប្រដូច​ទៅនឹង​ពាក្យចាស់​ពោលថា​«​ក្របី​បាត់​ទើប​ធ្វើ​របង​ដល់ពេល​ប្រឡង​ទើប​ខំរៀន​» យ៉ាងណាមិញ​រឿង​រថយន្ត​ដឹក​អង្ករ​ទម្ងន់​ដល់​ទៅ ៧០ តោន ឡើង​មិន​រួច​រអិល​ថយ ក្រោយ បណ្តាល​ឲ្យ​ខូច​កៅស៊ូ​ស្ពាន​អ្នក​លឿង​បន្ទាប់ពី​មានប្រតិកម្ម​និង​ត្រូវ​ព្រនង់​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ​មក​ពេលនេះ​គេ​ឃើញ​មានការ​រៀបចំ​ដាក់​ជញ្ជីង​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​ហើយ ។​

ដឹក​ទំនិញ​ដាក់​ជញ្ជីង​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​មុន​ឆ្លងស្ពាន​អ្នក​លឿង​

ដឹក​ទំនិញ​ដាក់​ជញ្ជីង​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​មុន​ឆ្លងស្ពាន​អ្នក​លឿង​

មហាជន​បាន​មានមតិ​ថា​គេ​គាំទ្រ​ចំពោះ​ការរៀបចំ​ដាក់​ជញ្ជីង​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​លើស​ទម្ងន់​មុន​ឆ្លងកាត់​ស្ពាន​អ្នក​លឿង​(​ត្សឹ​បា​សា​)​ព្រោះ​ជាការ​ថែរក្សារ​ការពារ​ដល់​សមិទ្ធិផល​ដ៏​មានតម្លៃ​មួយ​នេះ ។ ​គេ​សង្កេតឃើញថា​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភៈ ២០១៦ ពោលគឺ​ក្រោយ​រថយន្ត​ដឹក​លើស ទម្ងន់​រាប់ តោន​បានធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​កៅស៊ូ​ស្ពាន​អ្នក​លឿង​មក ស្ថានីយ៍​ទី ៩ ជញ្ជីង​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​លើស​ទម្ងន់ មុន​ឆ្លងកាត់​ស្ពាន​អ្នក​លឿង (​ត្សឹ​បា​សា​)​ត្រូវ បានចាប់ផ្ដើម​ដំណើរការ​ហើយ ដោយ​ស្ថានីយ៍​នេះ​ក្នុង PK.63-500 ផ្លូវជាតិ​លេខ ១ ៕ ដេវីត​

ដឹក​ទំនិញ​ដាក់​ជញ្ជីង​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​មុន​ឆ្លងស្ពាន​អ្នក​លឿង​ដឹក​ទំនិញ​ដាក់​ជញ្ជីង​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​មុន​ឆ្លងស្ពាន​អ្នក​លឿង​ដឹក​ទំនិញ​ដាក់​ជញ្ជីង​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​មុន​ឆ្លងស្ពាន​អ្នក​លឿង​ដឹក​ទំនិញ​ដាក់​ជញ្ជីង​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​មុន​ឆ្លងស្ពាន​អ្នក​លឿង​