ស្ត្រី​ដែលមាន​ខ្លួន​ទន់​បំផុត​នៅលើ​ពិភពលោក​

dnt-news : នាង​ហ្ស៊ូ​លៀ ស្លា​តា ដែលមាន​ដើមកំណើត​ជា​អ្នកស្រុក​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​រុស្ស៊ី​នោះ កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​បានធ្វើឱ្យ​ទស្សនិកជន​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង​នឹង​សមត្ថភាព​ពត់​ខ្លួន​ទន់​ដូច​សត្វ​ពស់​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​នាង ។​