អគ្គិភ័យ ឆេះព្រៃ ក្នុងដីឡូត៍ មួយកន្លែង ស្ថិតនៅភូមិព្រែកព្នៅ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ

ភ្នំពេញ ៖ ម៉ោងប្រហែល ១១ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ មានអគ្គិភ័យឆេះព្រៃ កើតឡើងនៅក្នុង ដីឡូត៍មួយកន្លែង ស្ថិតនៅភូមិព្រែកព្នៅ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ ទំហំប្រហែល ១.៥ ហិចតា ត្រូវបានរថយន្ដពន្លត់ អគ្គិភ័យតេលា ចំនួន៣គ្រឿង បានមកអន្តរាគមន៍ បាញ់ពន្លត់រលត់ នៅម៉ោង១២ជាង។ មូលហេតុបណ្ដាលឲ្យឆេះ មិនមានប្រភពច្បាស់លាស់៕

អគ្គិភ័យ ឆេះព្រៃ ក្នុងដីឡូត៍ មួយកន្លែង ស្ថិតនៅភូមិព្រែកព្នៅ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ

អគ្គិភ័យ ឆេះព្រៃ ក្នុងដីឡូត៍ មួយកន្លែង ស្ថិតនៅភូមិព្រែកព្នៅ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ

អគ្គិភ័យ ឆេះព្រៃ ក្នុងដីឡូត៍ មួយកន្លែង ស្ថិតនៅភូមិព្រែកព្នៅ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ

អគ្គិភ័យ ឆេះព្រៃ ក្នុងដីឡូត៍ មួយកន្លែង ស្ថិតនៅភូមិព្រែកព្នៅ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ