មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ស្លៀក​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ១ ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

ក្នុង​អាជីព​ជា​តារា​ មិន​ថា​ជា​អ្នក​ចម្រៀង ឬ​សម្ដែង​ឡើយ​ឲ្យតែ​មាន​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​តែងតែ​ជា​ផ្ទាំង​ស៊ីប​សម្រាប់​ថត​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសេស​គឺ​សំលៀកបំពាក់​រៀបការ។ តែ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ Sabay សូម​បង្ហាញ​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ ១០ ដែល​ស្លៀក​រ៉ូប​កូន​ក្រមុំ ថា​តើ​តារា​មួយ​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

Gu Hye Sun

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ស្លៀក​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ១ ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?
 

Sulli

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ស្លៀក​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ១ ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?
 

Tiffany

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ស្លៀក​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ១ ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?
 

Park Shin Hye

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ស្លៀក​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ១ ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?
 

Lee Min Jung

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ស្លៀក​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ១ ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?
 

Jeon So Min

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ស្លៀក​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ១ ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?
 

Hwang Jung Eum

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ស្លៀក​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ១ ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?
 

Jessica and Krystal

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ស្លៀក​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ១ ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

Girls’ Generation

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ស្លៀក​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ១ ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ទ្រី រ៉ាវី
ប្រភព៖dramafever