លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ក្នុង​រយៈពេល​ ១៥ឆ្នាំនេះ ស្របពេល​ដែល​ប្រទេសកម្ពុជា​ មាន​សុខសន្តិភាព និង​ ស្ថេរភាព​នយោបាយ​ នៅទូទាំង​ប្រទេស ​កម្ពុជា​បាន​ដើរឆ្ពោះ ទៅមុខ​នៅក្នុងផ្លូវត្រូវ​

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្តេចតេជោ និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី ជំងឺបេះដូងលើកទី៣ កម្ពុជា អាមេរិចដែលពិធីនេះ មានការចូលរួមពីសំណាក់ មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល វេជ្ជបណ្ឌិតជជំនាញ ផ្នែកបេះដូងជាតិ អន្តរជាតិល្បីៗ និងនិស្សិតពេទ្យជាច្រើននាក់ផងដែរ។

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត បានមានប្រសាសន៍ថា ដូចយើងបានដឹងហើយថា ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ ទៅក្នុងសីវិលអស់រយៈពេល ជាង០៣ទស្សវត្សមកហើយ ដែលមនុស្សដែល មានជំនាញនិងការអប់រំ ត្រូវបានសម្លាប់ ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៍ជម្លៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេស យោងនៅសល់មនុស្ស តែមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះ ដែលនៅរស់រាន មានជីវិតដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍ វិស័យសុខាភិបាល នេះឡើងវិញ។

លោក បានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល ១៥ឆ្នាំនេះ ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជា មានសុខសន្តិភាពនិងស្ថេរភាព នយោបាយនៅទូទាំងប្រទេស កម្ពុជាបាន ដើរឆ្ពោះទៅមុខ នៅក្នុងផ្លូវត្រូវ។ ហើយការអភិវឌ្ឍវិស័យ សុខាភិបាលនេះ វាពិតជាត្រូវការធនធាន ជាច្រើនទាំងធនធានថវិកា និងធនធានមនុស្ស។  

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត បានបន្ថែមថា សិក្ខាសាលាបែបនេះ ពិតជាមានសរៈសំខាន់ ណាស់សម្រាប់ជួយផ្លាស់ប្តូរ បទពិសោធន៍វេជ្ជបណ្ឌិត ជំនាញផ្នែកនៃប្រទេសទាំពីរ ក្នុងគោលបណង លើកតម្កើនការព្យាបាលជំងឺ បេះដូងនៅកម្ពុជាឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ សិក្ខាសាលានេះមិនត្រឹមតែ បង្កើនការព្យាបាលអ្នកជំងឺ ក្នុងកំរិតខ្ពស់នោះទេ វាថែមទាំងផ្តល់ឱកាស បានទទួលចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ក្នុងចំណោម អ្នកជំនាញដើម្បីបង្កើត ដំណើរត្រឹមត្រូវសម្រាប់ កម្ពុជាធ្វើសមាហរណកម្ម ជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។  

លោក Dr. Mark Sheehan នាយកអង្គការJeremiah’s hope និងជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ ផ្នែកបេះដូងមកពី សហរដ្ឋអាមេរិច បានមានប្រសាសន៍ថា លោកបានមក ប្រទេសកម្ពុជាតាំង ពីឆ្នាំ២០០០ ហើយបាននាំវេជ្ជបណ្ឌិត ជំនាញផ្នែកបេះដូងជាច្រើននាក់ ក្នុងគោលបំណង០២ គឺជួយព្យាបាលប្រជាពលរដ្ ឋកម្ពុជាដែលមាន ជំងឺបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងៗ ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះ បានចំនួនជាង ៦០០០ នាក់។ លើសពីនេះ ក៍បានជួយបណ្តុះបណ្តាល និស្សិតពេទ្យកម្ពុជា តាមរយៈការបង្រៀនផ្ទាល់ និងការរៀបចំ សិក្ខាសាលាផ្សេងៗ។

សូមបញ្ជាក់ថា សិក្ខាសាលាស្តីពី ជំងឺបេះដូងលើកទី៣ កម្ពុជាអាមេរិចដែលពិធីនេះ មានការចូលរួមពីសំណាក់ មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ ផ្នែកបេះដូងជាតិ អន្តរជាតិល្បីៗ ននិងនិស្សិតពេទ្យ ជាច្រើននាក់ផងដែរុំ។ គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលា នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរ បទពិសោធន៍ផ្នែកជំងឺបេះដូងរវាង វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែក បេះដូងកម្ពុជានិងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ ផ្នែកបេះដូងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិច សំដៅធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង នៃការព្យាបាលជំងឺបេះដូង នៅកម្ពុជា៕

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ក្នុង​រយៈពេល​ ១៥ឆ្នាំនេះ ស្របពេល​ដែល​ប្រទេសកម្ពុជា​ មាន​សុខសន្តិភាព និង​ ស្ថេរភាព​នយោបាយ​ នៅទូទាំង​ប្រទេស ​កម្ពុជា​បាន​ដើរឆ្ពោះ ទៅមុខ​នៅក្នុងផ្លូវត្រូវ​

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ក្នុង​រយៈពេល​ ១៥ឆ្នាំនេះ ស្របពេល​ដែល​ប្រទេសកម្ពុជា​ មាន​សុខសន្តិភាព និង​ ស្ថេរភាព​នយោបាយ​ នៅទូទាំង​ប្រទេស ​កម្ពុជា​បាន​ដើរឆ្ពោះ ទៅមុខ​នៅក្នុងផ្លូវត្រូវ​

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ក្នុង​រយៈពេល​ ១៥ឆ្នាំនេះ ស្របពេល​ដែល​ប្រទេសកម្ពុជា​ មាន​សុខសន្តិភាព និង​ ស្ថេរភាព​នយោបាយ​ នៅទូទាំង​ប្រទេស ​កម្ពុជា​បាន​ដើរឆ្ពោះ ទៅមុខ​នៅក្នុងផ្លូវត្រូវ​

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ក្នុង​រយៈពេល​ ១៥ឆ្នាំនេះ ស្របពេល​ដែល​ប្រទេសកម្ពុជា​ មាន​សុខសន្តិភាព និង​ ស្ថេរភាព​នយោបាយ​ នៅទូទាំង​ប្រទេស ​កម្ពុជា​បាន​ដើរឆ្ពោះ ទៅមុខ​នៅក្នុងផ្លូវត្រូវ​