តូបលក់ដូរ ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប នៅហាតលិក ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះ

ខ្លងយ៉ៃ៖ តូបលក់ដូររបស់ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប ត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះ នៅម៉ោងប្រមាណ២ទៀបភ្លឺ ឈានចូលថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ស្ថិតនៅហាតលិក ជាប់ព្រំដែនចាំយាម ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្លងយ៉ៃ ខេត្តត្រាតប្រទេសថៃ។

បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ បានអោយដឹងថា មូលហេតុនៃការឆាបឆេះនេះ បណ្តាលមកពីទុសេខ្សែភ្លើង នៅម៉ោងប្រមាណ២ទៀបភ្លើង ជាមួយគ្នានោះរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ របស់ថៃចំនួន៤គ្រឿង និងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ របស់ខ្មែរចំនួន១មួយគ្រឿងបានជួយ អន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់ ទីបំផុតនៅម៉ោង៤ ទៀបភ្លឺអគ្គិភ័យរលត់ទាំងស្រុង។

យ៉ាងណា៏ដោយ សេចក្តីរាយការណ៍ មិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីទំហំ នៃការខូតខាតនោះ អស់ប៉ុន្មាននោះទេ៕

តូបលក់ដូរ ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប នៅហាតលិក ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះ

តូបលក់ដូរ ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប នៅហាតលិក ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះ

តូបលក់ដូរ ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប នៅហាតលិក ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះ

តូបលក់ដូរ ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប នៅហាតលិក ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះ

តូបលក់ដូរ ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប នៅហាតលិក ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះ

តូបលក់ដូរ ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប នៅហាតលិក ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះ

តូបលក់ដូរ ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប នៅហាតលិក ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះ

តូបលក់ដូរ ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប នៅហាតលិក ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះ

តូបលក់ដូរ ជនជាតិថៃ ប្រមាណ១០តូប នៅហាតលិក ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះ