អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ ចុះឃាត់រថយន្ត​ធន់យក្ស​ ដឹកលើស​ទម្ងន់ ចំនួន​ ៧៧​គ្រឿង​

កំពង់ធំ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨  ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានអោយដឹងថា កម្លាំង អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ មានវិធានការឃាត់រថយន្តធន់យក្ស ៧៧គ្រឿង ដឹកលើសទម្ងន់កម្រិត។

មានអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងថា៖ រថយន្តក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន របស់អ្នកមានអំណាច មិនដែលមាននរណាហ៊ានប៉ះពាល់ និងបង្ក្រាបដែលពួកគេ ដឹកលើសទម្ងន់កម្រិត បង្កអោយមានការខូចខាត ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ស្ពាន ជាដើម ប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំ ដោយលោកមេបញ្ជាការ អ.ហ ស្រុកបារាយន៍សហការ ជាមួយ អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ ដោយទទួលបញ្ជារពីលោកព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ធំ កម្លាំងសរុប ២៧នាក់ ចុះចាប់ឃាត់រថយន្តធន់យក្ស ចំនួន ៧៧គ្រឿង ដែលដឹកលើសតោន គេចវេសមិនចូលថ្លឹងជញ្ជីង៕

អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ ចុះឃាត់រថយន្ត​ធន់យក្ស​ ដឹកលើស​ទម្ងន់ ចំនួន​ ៧៧​គ្រឿង​

អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ ចុះឃាត់រថយន្ត​ធន់យក្ស​ ដឹកលើស​ទម្ងន់ ចំនួន​ ៧៧​គ្រឿង​

អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ ចុះឃាត់រថយន្ត​ធន់យក្ស​ ដឹកលើស​ទម្ងន់ ចំនួន​ ៧៧​គ្រឿង​

អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ ចុះឃាត់រថយន្ត​ធន់យក្ស​ ដឹកលើស​ទម្ងន់ ចំនួន​ ៧៧​គ្រឿង​