ស្លាប់ ៧នាក់ និងរបួស ១៧នាក់ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី២៨កុម្ភៈ

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១៤លើក (យប់ ៩លើក) ស្លាប់ចំនួន ៧នាក់, របួសធ្ងន់ ១២នាក់ (ស្រី២នាក់) របួសស្រាល ៥នាក់ (ស្រី២នាក់) និងមិនពាក់មួក ពេលគ្រោះថ្នាក់មាន ១៦នាក់ (យប់ ៤នាក់)។

យោងតាមអគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរបាលជាតិ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ទាំង ១៤លើកនេះ បានបង្កឲ្យខូចខាត យានយន្តសរុប ២១គ្រឿង ក្នុងនោះមានម៉ូតូចំនួន ១៤គ្រឿង រថយន្តធុនតូច ៥គ្រឿង រថយន្តធុនធំ ២គ្រឿង ថ្មើរជើង ៤នាក់ ។

មូលហេតុ ដែលបណ្តាលឲ្យមាន គ្រោះថ្នាក់រួមមាន ល្មើសល្បឿន ៤លើក (ស្លាប់២នាក់) ស្រវឹង ៤លើក (ស្លាប់២នាក់), មិនគោរពសិទ្ធិ ៤លើក (ស្លាប់២នាក់), មិនប្រកាន់ស្តាំ ១លើក (ស្លាប់១នាក់) បត់គ្រោះថ្នាក់ ១លើក។ ដោយឡែកយានល្មើស សរុបទូទាំងប្រទេសមាន ៥.៨៥៦គ្រឿង បានធ្វើការអប់រំមាន ២.២៩៤គ្រឿង អប់រំមួក ១.២២១និងពិន័យសរុប ៣.៥៦២គ្រឿង និងពុំមានឃាត់ យានយន្តទុកនោះទេ ៕

ស្លាប់ ៧នាក់ និងរបួស ១៧នាក់ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី២៨កុម្ភៈ