ធ្លាយម៉ូដែល រថយន្តចុងក្រោយរបស់ តូយ៉ូតា នៅលើអនឡាញ

បច្ចេកវិទ្យា៖ ប្រភេទរថយន្តទំនើបចុងក្រោយរបស់ តូយ៉ូតា ត្រូវបានធ្លាយចេញ ទៅកាន់បណ្តាញអនឡាញ មុននឹងបង្ហាញរូបរាង នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ ដែលធ្វើឡើងនៅ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Geneva Motor Show ឆ្នាំ២០១៦  នេះបើយោងតាម autoguide  ចុះផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះ។

ម៉ូដែលចុងក្រោយរបស់តូយ៉ូតា មានឈ្មោះថា C-HR  ប៉ុន្តែទាក់ទងទៅនឹង តម្លៃ និងកំណែទម្រង់ថ្មី ទៅលើ រូបរាង ខាងក្រុមហ៊ុន មិនបានបញ្ជាក់នោះទេ ដោយត្រឹមតែបង្ហាញយ៉ាងខ្លីថា ក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហាញ រថយន្តថ្មីស៊េរីកូនកាត់ ។

C-HR  ត្រូវបានគេដឹងថា សម្រាប់ធ្វើការប្រកួតប្រជែង ជាមួយនឹង  រថយន្ត Nissan Juke, Mazda CX-3, Jeep Renegade Honda HR-V និង Chevy Trax ។

រថយន្ត C-HR  របស់ Honda នឹងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារ ពិភពលោក នៅដើមឆ្នាំ ២០១៧ ៕

ធ្លាយម៉ូដែល រថយន្តចុងក្រោយរបស់ តូយ៉ូតា នៅលើអនឡាញ

ធ្លាយម៉ូដែល រថយន្តចុងក្រោយរបស់ តូយ៉ូតា នៅលើអនឡាញ

ធ្លាយម៉ូដែល រថយន្តចុងក្រោយរបស់ តូយ៉ូតា នៅលើអនឡាញ

ធ្លាយម៉ូដែល រថយន្តចុងក្រោយរបស់ តូយ៉ូតា នៅលើអនឡាញ

ធ្លាយម៉ូដែល រថយន្តចុងក្រោយរបស់ តូយ៉ូតា នៅលើអនឡាញ