ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

Doliprane TVC

កន្លងទៅ​គេ​ច្រើន​ស្គាល់ឈ្មោះ​តារា​សិល្បៈ​ទៅតាម​ការប្រកាស​ប្រាប់​តែប៉ុណ្ណោះ​ដោយ​មិនដឹងថា​អ្នកខ្លះ​ពេល​នៅ​ស្រុកកំណើត​ឈ្មោះ​ផ្សេង​លុះ​ចូលប្រឡូក​សិល្បៈ​ក៏បាន​ប្រើ​ឈ្មោះ​ផ្សេង​ក្នុងនោះ​ខ្លះ​ចង់​ឲ្យ​មាន​ហុងស៊ុយ​ល្អ​ទើប​ប្តូរ​តែ​ក៏មាន​ខ្លះ​ខ្លាច​ខ្មាស​គេ​ទើប​ប្តូរ​ឈ្មោះ​។​

ចង់ដឹង​ទេ ? ​ខាងក្រោម​នេះ​សូម​បង្ហាញជូន​នូវ​តារា​សិល្បៈ​ចំនួន ​២០ ​ដួង​ដែល​បាន​ប្តូរ​ឈ្មោះ ​។​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១.​ព្រាប សុវត្ថិ មានឈ្មោះ​ដើម​គេ​ហៅថា​ស្នាយ​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

២.​មាស សុខ​សោភា មានឈ្មោះ​ដើម​គេ​ហៅ​ស្រីអូន​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

៣.​ខេមរៈ សិរីមន្ត មានឈ្មោះ​ដើម ខែម ប៊ុន​ថៃ​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

៤.​ពេជ្រ សោភា មានឈ្មោះ​ដើម ស៊ូ សោភា​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

៥.​ឆាយ វីរៈ​យុទ្ធ មានឈ្មោះ​ដើម ឆាយ ចាន់​ឆោម

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

៦.​សុគន្ធ នីសា មានឈ្មោះ​ដើម ប៉ុន សុគន្ធា

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

៧.​ឆន សុវណ្ណ​រាជ មានឈ្មោះ​ដើម ឆន សុវណ្ណ​រ៉ា​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

៨.​កែវ ស្រី​នាង មានឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ មុំ​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

៩.​នាយ​ពាក់​មី មានឈ្មោះ​ដើម ចែម ចាន់ណា​រ៉ា​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១០.​ខ្ញុង មានឈ្មោះ​ពិត ស្រេង សុ​កាន់​ដា​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១១.​អាន គុណ​កូ​ឡា មានឈ្មោះ​ដើម អាន គុណ​បញ្ញា​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១២.​តូ​តា មានឈ្មោះ​ដើម​គឺ ម៉ាក់ សែន​សូ​នី​តា​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១៣.​ខេ​ម មានឈ្មោះ​ដើម ប៉ុន សុ​ណារិន

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១៤.​ឆៃ លីដា​ឡែ​ន មានឈ្មោះ​ដើម មឿ​ន ដា​ឡែ​ន

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១៥.​ខាន់ ជេ​ម​ស៍ មានឈ្មោះ​ដើម ខាន់ មករា​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១៦.​ឈិ​ត សុជាតា មានឈ្មោះ​ដើម ចាន់ សុជាតា​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១៧.​នាយ​ក្រូច មានឈ្មោះ​ដើម សេន សុ​ប៊ុន​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១៨.​គង់ សុជាតិ មានឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ សុ​ភ័​ក្រ​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

១៩.​នី​កូ មានឈ្មោះ​ដើម ណុប សម្បត្តិ​ពុទ្ធិ​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

២០.​តារា រ៉ា​យ​ព្រះកាយ​ច័ន្ទ​មានឈ្មោះ​សា​រ៉ា​យ​ព្រះកាយ​ច័ន្ទ​ឬ រ៉ា សូ​នី​តា ៕ ដេវីត​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ​ពិត​ និង​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ របស់​តារា​សិល្បៈ ​២០​ដួង​ដែល​កំពុង​ល្បី​