សម្រស់​ក្មួយ​ស្រី​ស្តេច​ចម្រៀង ប៊ឺ​ត ថុង​ឆាយ​ ​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ស្ងើចសរសើរ​ ​

Doliprane TVC

នាង នុ​ក សៈ​រ៉ូ​ឈិន មែក​អ៊ិន​តៃ ជា​ក្មួយ​ស្រី​របស់ តារាចម្រៀង​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ ចាស់វស្សា​លំដាប់​ទី ១ របស់​ថៃ គឺ​លោក បឺត ធុង​ឆៃ មែក​អ៊ិន​តៃ ដែល​ឥឡូវនេះ​បាន​ពេញ​រូបរាង​ហើយ ហើយ​ចាប់ផ្តើម​ចូលប្រឡូក​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ តាម​គន្លង​ឪពុកមារ បឺត ។​ ​ពីមួយថ្ងៃ​ទៅមួយថ្ងៃ នាង នុ​ក បាន​លេងខ្លួន​តាម Style យុវវ័យ ជាមួយនឹង​កែវភ្នែក​ពណ៌​ប្រាក់​មូល​ក្រឡង់ មុត​ស្រួច ចិញ្ចើម​ក្រាស់ ស្ថិតក្នុង​វ័យ ២០ ឆ្នាំ មាន​កម្ពស់ ១,៧០ ម៉ែត្រ ដែល​មហាជន​ថៃ​នឹង​បានឃើញ​ទេពកោសល្យ​សម្តែង​របស់​នាង ទាំង​ច្រៀង រាំ មិន​ចាញ់​ឪពុកមា​របស់​នាង​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ។ បច្ចុប្បន្ន​នាង នុ​ក កំពុង​សិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Stamford International University ៕ សូរ្យកាន្ត (​សា​នុ​ក​)
សម្រស់​ក្មួយ​ស្រី​ស្តេច​ចម្រៀង ប៊ឺ​ត ថុង​ឆាយ​ ​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ស្ងើចសរសើរ​ ​   សម្រស់​ក្មួយ​ស្រី​ស្តេច​ចម្រៀង ប៊ឺ​ត ថុង​ឆាយ​ ​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ស្ងើចសរសើរ​ ​ សម្រស់​ក្មួយ​ស្រី​ស្តេច​ចម្រៀង ប៊ឺ​ត ថុង​ឆាយ​ ​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ស្ងើចសរសើរ​ ​ សម្រស់​ក្មួយ​ស្រី​ស្តេច​ចម្រៀង ប៊ឺ​ត ថុង​ឆាយ​ ​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ស្ងើចសរសើរ​ ​ សម្រស់​ក្មួយ​ស្រី​ស្តេច​ចម្រៀង ប៊ឺ​ត ថុង​ឆាយ​ ​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ស្ងើចសរសើរ​ ​ សម្រស់​ក្មួយ​ស្រី​ស្តេច​ចម្រៀង ប៊ឺ​ត ថុង​ឆាយ​ ​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ស្ងើចសរសើរ​ ​ សម្រស់​ក្មួយ​ស្រី​ស្តេច​ចម្រៀង ប៊ឺ​ត ថុង​ឆាយ​ ​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ស្ងើចសរសើរ​ ​ សម្រស់​ក្មួយ​ស្រី​ស្តេច​ចម្រៀង ប៊ឺ​ត ថុង​ឆាយ​ ​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ស្ងើចសរសើរ​ ​

សម្រស់​ក្មួយ​ស្រី​ស្តេច​ចម្រៀង ប៊ឺ​ត ថុង​ឆាយ​ ​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ស្ងើចសរសើរ​ ​