រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​

Doliprane TVC

​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ស្ថានទូត​ចិន​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​ប្រមូល​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ប្រទេស​ខ្លួន​ចំនួន ២៤ សន្លឹក​ដែល​បាន​ថត​កាលពី​ឆ្នាំ ១៩៣២ ដើម្បី​ធ្វើជា​អំណោយ​ដល់​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​គោលបំណង​ចង់​ចែក​រំ​ឡែក​នូវ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ខ្លួន​ឲ្សហរដ្ឋអាមេរិក​បានដឹង​កាន់តែច្បាស់ ។

រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​

រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​

ចំពោះ​រូបថត​ទាំង ២៤ សន្លឹក​នេះ​ទៀតសោត​ជា​ប្រភេទ​រូប ស ខ្មៅ ដោយបាន​ថត​កាលពី​ឆ្នាំ ១៩៣២ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ​លោករ​ដ្ឋ​មន្ត្រី Wu Xi បាន​និយាយ​នៅក្នុង​ស្ថានទូត​ចិន​ថា «​សហរដ្ឋអាមេរិក​ពិត​ជាមាន​កិត្តិយស​ធំធេង​ណាស់​សម្រាប់​កាដូ​ដ៏​មានតម្លៃ និង វិសេសវិសាល​នេះ​… » ។

រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​

​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​រូបថត​ទាំង ២៤ សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៣២ ហើយ​រូបថត​នេះដែរ​គឺ​មិន​ដែលមាន​នរណាម្នាក់​បាន​ឃើញ​ឡើយនា​ពេលកន្លងមក ៕ (​ប្រភព​៖ ស៊ា​ង​ហៃ​អ៊ី​ស​) កុសល​

រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​

  • រូបថត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុន​已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/29  Category:​អន្តរជាតិ