មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​!

Doliprane TVC

​រំលង​ពីមួយ​សប្តាហ៍​ទៅមួយ​សបា្តហ៍ មនុស្ស​ចាស់ជរា​បាន​ក្លាយជា​តារា​ប្រចាំ​បណ្តាញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត ក្រោយពី​តុបតែង​ខ្លួន​ឲ្យ​គេ​ថតរូប ។​ ​លោកយាយ​អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​ខាងក្រោម​នេះ​មាន​ស្រុកកំណើត​នៅ Yinbin ស្រុក Sichuan ត្រូវបាន​គេ​ហៅ​គាត់​ថា​ជា លោកយាយ​ប្រចាំ​ពិភពលោក បន្ទាប់ពី​រូបថត​របស់គាត់​បាន​បង្ហោះ​ចូល​បណ្តាញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត ។ ការតុបតែង​ខ្លួន​ថតរូប និង ស្ទីល​ថតរូប​របស់លោក​យាយ ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា ជា​គំនិត​ចេញពី​ចៅស្រី​របស់គាត់ ។ ចង់ដឹងថា លោកយាយ​អស្ចារ្យ​យ៉ាងណា សូម​ទស្សនា​រូបថត​ខាងក្រោម ៖ ​ថា​វរិ​ទ្ធ (​ប្រភព ៖ សៀង​ហៃ អ៊ី​ស​)
មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​! មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​! មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​! មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​! មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​!មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​!   មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​! មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​! មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​!

មើល​ការតុបតែង​ខ្លួន រ​ប​ស់លោក​យាយ ៨០ ឆ្នាំនេះ​នែ៎​!