ជឿ​ទេ ! នាង​ម្នាក់នេះ​អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដូច​ក្មេង​ទើប​ពេញវ័យ​

Doliprane TVC

​កាសែត​ស៊ីន​ហួរ​បានបង្ហាញ​នារី​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ​ទៅហើយ តែ​ទាំង​រូបរាង និង ផ្ទៃមុខ​ដូច​ក្មេងស្រី​អាយុ ១៦ ឆ្នាំ ។ នាង​រស់នៅ​ទីក្រុង​ស៊ើ​ន​ជើ​ន មណ្ឌល​ក្វាង​ទុង ប្រទេស​ចិន បាន Post រូបភាព​របស់ខ្លួន​នៅក្នុង Twitter ដែលមាន​ឈ្មោះ “十早z” រួមទាំង​ខ្លឹមសារ​ថា «​នាង​កើត​ឆ្នាំ ១៩៧៩ តែ​រូបខ្ញុំ​បើ​ប្រៀប​ទៅ​ដូច​ក្មេង​អាយុ ១៦ ឆ្នាំ​» ។​

ជឿ​ទេ ! នាង​ម្នាក់នេះ​អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដូច​ក្មេង​ទើប​ពេញវ័យ​

ជឿ​ទេ ! នាង​ម្នាក់នេះ​អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដូច​ក្មេង​ទើប​ពេញវ័យ​

​ក្រោយ Post រួច ធ្វើឱ្យ​សង្គម​មេ​ឌា​អន​ឡាញ ភ្ញាក់ផ្អើល​នឹង​រូបរាង​របស់​នាង​ប្រៀប​ដូច​តុក្កតា ស្បែក​ស​ធម្មជាតិ​តឹង​ណែន និង ដងខ្លួន ខ្នាត​ចង្កេះ ២២ ប៉ុណ្ណោះ ។ ស្រីៗ​លើ​សង្គម​មេ​ឌា ចង់ដឹង​ពី​រូបរាង​ក្មេង​ជាង​អាយុ ប៉ុន្តែ​នាង​មិនបាន​ប្រាប់​ពី​ការថែរក្សា​សម្ផស្ស​ដោយ​វិធី​ណា​ទេ ៕សូរ្យកាន្ត (MGR Online)

ជឿ​ទេ ! នាង​ម្នាក់នេះ​អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដូច​ក្មេង​ទើប​ពេញវ័យ​ជឿ​ទេ ! នាង​ម្នាក់នេះ​អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដូច​ក្មេង​ទើប​ពេញវ័យ​ជឿ​ទេ ! នាង​ម្នាក់នេះ​អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដូច​ក្មេង​ទើប​ពេញវ័យ​ជឿ​ទេ ! នាង​ម្នាក់នេះ​អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដូច​ក្មេង​ទើប​ពេញវ័យ​ជឿ​ទេ ! នាង​ម្នាក់នេះ​អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដូច​ក្មេង​ទើប​ពេញវ័យ​ជឿ​ទេ ! នាង​ម្នាក់នេះ​អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដូច​ក្មេង​ទើប​ពេញវ័យ​