លោក កែវ សាវឿន អំពាវនាវដល់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ សូមអញ្ជើញមកធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

ភ្នំពេញ ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ ចៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ លោក កែវ សាវឿន បានអំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់ ដែលមាន អាសយដ្ឋាន រស់នៅក្នុងសង្កាត់ ចាក់អង្រេលើ ដែលគ្រប់អាយុ ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ហួសសុពលភាព និងកំពុង ប្រើប្រាស់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ប្រភេទចាស់(គ្មានឆីប) សូមមកធ្វើ និងផ្លាស់ប្តូរ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ថ្មីឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។

លោកចៅសង្កាត់បានបន្តថា សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អញ្ជើញមកធ្វើការទំនាក់ទំនង ជាមួយមន្ត្រីនគរបាល មណ្ឌល នគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ដើម្បីសាកសួរ ព័ត៌មាន លម្អិតពាក់ព័ន្ធ នឹងឯកសារសំខាន់ៗ អ្វីខ្លះដែល តម្រូវឲ្យមាន ដើម្បីបានគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌ ក្នុងការបំពេញបែបបទ ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ហើយបច្ចុប្បន្ន ទីតាំងដែលត្រូវ ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌ គឺនៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋបាល សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ៕

លោក កែវ សាវឿន អំពាវនាវដល់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ សូមអញ្ជើញមកធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

លោក កែវ សាវឿន អំពាវនាវដល់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ សូមអញ្ជើញមកធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

លោក កែវ សាវឿន អំពាវនាវដល់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ សូមអញ្ជើញមកធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

លោក កែវ សាវឿន អំពាវនាវដល់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ សូមអញ្ជើញមកធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

លោក កែវ សាវឿន អំពាវនាវដល់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ សូមអញ្ជើញមកធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា