អា​ថ៍កំ​បាំង​ដែល​សត្វ​អូដ្ឋ​អាច​ទ្រាំ​នឹង​ភាព​ស្ងួត​ហួតហែង​

dnt-news : នៅលើ​ផ្ទៃសមុទ្រ​ខ្សាច់​ដែល​លាតសន្ធឹង​ល្វឹងល្វើយ​នៅ​តំបន់​អាហ្វ្រិក ទីនោះ​មាន​សភាព​រាំងស្ងួត​ហួតហែង​ពិបាក​នឹង​ឱ្យ​វត្ថុ​មាន​ជិវិត​រស់នៅ​បាន ។ សត្វ​ដែល​អាច​ស៊ូទ្រាំ​នឹង​សភាព​សោះកក្រោះ​បែបនេះ​បាន មានតែ​មួយគត់ គឺ​សត្វ​អូដ្ឋ ។​ ​