តារាសម្តែងនាង Tang Wei មានផ្ទៃពោះកូនដំបូង

ចិន៖ តារាសម្តែងចិននាង Tang Wei មានផ្ទៃពោះកូនដំបូង ក្រោយរៀបការបានពីរឆ្នាំ ជាមួយស្វាមីអ្នកដឹកនាំ ភាពយន្តកូរ៉េលោក Kim Tae Yong ។

ព័ត៌មានពី Jayne Star បានឲ្យដឹង នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះថា តារាសម្តែងវ័យ៣៦ឆ្នាំ Tang Wei និងស្វាមីវ័យ៤៦ឆ្នាំលោក Kim Tae Yong មានដំណឹងល្អ សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះ ដោយទទួលបាន ចំណងដៃកូនដំបូង ក្រោយរៀបការបានពីរឆ្នាំ ។

Edko Films របស់ហុងកុង បានShare រូបភាពមួយសន្លឹកក្នុង Weibo ជារូបស្វាគូរ ដោយឪពុករបស់ Tang Wei និងនិយាយថា គាត់ក្លាយ ជាជីតារបស់កូនស្វា មួយក្នុងពេលឆាប់ៗ ៕

តារាសម្តែងនាង Tang Wei មានផ្ទៃពោះកូនដំបូង

តារាសម្តែងនាង Tang Wei មានផ្ទៃពោះកូនដំបូង