ពី​កម្មករ​លីសែង​ក្លាយជា​អ្នក​សាក់​រូប​ល្បីឈ្មោះ រហស្សនាម «​អ្នក​សាក់​រូបដៃឯក​»

dnt-news : ​សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នា​ទៅលើ​មុខជំនាញ​អ្វីមួយ​នោះ ប្រសិនបើ​មានការ​តាំងចិត្ត​ព្យាយាម​រៀនសូត្រ​ប្រាកដជា​នឹង​សម្រេចបាន​ដូច​ក្តី​បំណង ។ តួយ៉ាង​យុវជន​ម្នាក់នេះ​បានប្រែក្លាយ​ពី​ជីវិត​ដែល​ធ្លាប់តែ​ទុរគត​ជា​អ្នកស៊ីឈ្នួល​ជា​កម្មករ​លីសែង​មក​មាន​រស្មី​ក្នុង​ជីវភាព​តាមរយៈ​ជំនាញ​សាក់​រូប​លើ​រាងកាយ​ដែល​គេ​