សាលា​រាជធានី​ រៀប​ចំ​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ចរាចរណ៍​ ទល់មុខ​នាឡិការ វត្តភ្នំ​

តាមរយៈ Page របស់​សាលារាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​សរសេរ​ថា ដើម្បី​​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់​ចរាចរ​អោយបាន​ល្អ​ប្រ​សើរ​នៅ​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​វត្ត​ភ្នំ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បានរៀបចំ​បង្កើត​របាំង​បែងចែក​គន្លង​ផ្លូវ​រាង​ជា​ត្រីកោណ នៅ​ទល់មុខ​នាឡិការ​វត្តភ្នំ​ត្រង់ចំណុច​ប្រសព្វ​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម ​និង​ ផ្លូវ​ជុំវិញ​វត្តភ្នំ។

 

សាលា​រាជធានី​ រៀប​ចំ​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ចរាចរណ៍​ ទល់មុខ​នាឡិការ វត្តភ្នំ​

សាលា​រាជធានី​ រៀប​ចំ​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ចរាចរណ៍​ ទល់មុខ​នាឡិការ វត្តភ្នំ​

សាលា​រាជធានី​ រៀប​ចំ​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ចរាចរណ៍​ ទល់មុខ​នាឡិការ វត្តភ្នំ​