​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?

Doliprane TVC

6 Video

​ ​ទីក្រុង សេ​អ៊ូ​ល គឺជា​ទីក្រុង​ដ៏​ស៊ីវីល័យ​មួយ​ដែល​គេ​ចាត់ទុកថា​ជា​ពិភព​នៃ​ក្លិប​កម្សាន្ត​សិច​ស៊ី និង សម្បូរ​ដោយ​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​ដែល​ប្រៀបដូចជា​ឋានសួគ៌​នៃ​មនុស្ស​យ៉ាង​ដូច្នេះ​ដែរ ។តួយ៉ាង​ដូចជា​នៅក្នុង​ខ័​ណ្ឌ Gangnam ខ័​ណ្ឌ Hongdae និង ខ័​ណ្ឌ Itaewon ទាំងបី​នេះ​គឺជា​តំបន់​ដ៏​ពេញនិយម​បំផុត​នៅក្នុង​ទីក្រុង សេ​អ៊ូ​ល ក៏ដូចជា​ប្រទេស​កូរ៉េ​ទាំងមូល​ផងដែរ ដូចនេះ​ទើប​តំបន់​ទាំងនោះ​សម្បូរ​ដោយ​ក្លិប​រាត្រី​ច្រើនជាងគេ​បំផុត​ក្នុងប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង ។​

​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?

​ក្នុងចំណោម​ខ័​ណ្ឌ​ដែល​សម្បូរ​ក្លិប​រាត្រី​ច្រើនជាងគេ​ទាំង ៣ ខាងលើនេះ​គេ​ឃើញ​មាន​ខ័​ណ្ឌ Itaewon ដែលមាន​ចំនួន​ក្លិប​កម្សាន្ត​ច្រើន​ជា​ខ័​ណ្ឌ Gangnam ខ័​ណ្ឌ Hongdae ទៅទៀត ។ ក្នុងនោះ​មាន​ក្លិប​មួយ​ឈ្មោះ House Ming ស្ថិតនៅក្នុង​ខ័​ណ្ឌ Itaewon នេះ​គឺជា​ក្លិប រាត្រី​មួយកន្លែង​ដែលមាន​ប្រជាប្រិយ​ភាពខ្លាំង​ជា​គេ​បំផុត ដោយមាន​ពួក​តារា​ល្បីៗ​បាន​ចូលទៅ​រាំលេង​ជា​រៀងរាល់​ពេល​ផងដែរ ។

​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?

​ ​ចង់ដឹងថា តើ​ក្លិប​រាត្រី House Ming មាន​លក្ខណៈ ក៏ដូចជា​ទិដ្ឋភាព​អ​ស្ចា​រ្រ​ប៉ុនណា​នោះ​សូម​មើល​ការបង្ហាញ​ជូន​នៅ​ខាងក្រោម​នេះ​ទាំងអស់គ្នា ៖ (​ប្រភព កូរ៉េ​ប៊ូ​) កុសល​

​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?​តោះ​! មក​ស្គាល់​កំពូល​ក្លឹប​រាត្រី​មួយ​នៅ​កូរ៉េ​ម្ដង​មើល​តើ​ឡូយ​ប៉ុនណា​?